Sermon for 29 June 2014 (Pentecost 3)

Sermon for 22 June 2014 (Pentecost 2)

Sermon for 15 June 2014 (Trinity Sunday)

Sermon for 8 June 2014 (Pentecost Sunday)

Sermon for 9 February 2014 (Epiphany 5)

Sermon for 2 February 2014 (Epiphany 4)

Sermon for 26 January 2014 (Epiphany 3)

Sermon for 19 January 2014 (Epiphany 2)

Sermon for 5 January 2014 (Feast of the Epiphany)

Sermon for 29 December 2013 (Christmas 1)